Örebro BGK

En förening som har sina banor i Örebro nära Svampen, där ni kan finna såväl filt- som MOS-banor. Läs mer om deras verksamhet på deras hemsida: 

Hemsida: www.orebrobgk.se