Mellansvenska Bangolfförbundet är ett av sex distrikt och underorganisation till Svenska Bangolfförbundet som omfattar Värmland, Närke, Östergötland och Södermanland. 

Christer Timvik

Ordförande

Tommy Blixt

Ledamot

Mari Aldlev

Ledamot

Bernt Gustavsson

Ledamot

Julia Sjöberg

Ledamot

Åsa Jakobsson

Suppleant

Maria Gyllander

Suppleant

Markus Ljungblad

Ungdoms-/Junioransvarig

Ingela Eriksson

Damansvarig

Anton Eriksson

Tävlingskommitté

Daniel Ågren

Tävlingskommité

Tommy Blixt

Distriktsdomare

Michael Petersen

Hemsidesansvarig

Elisabeth Brandt

Revisor

Benny Hast

Revisor

Stefan Wigö

Revisorssuppleant

Fredrik Ljungberg

Valberedning