Mosås BGK

En förening som har sina banor belägna söder om Örebro i Mosås, där man kan spela både på filt och eternit. Läse mer om deras verksamhet på deras hemsida: 

Hemsida: www.mosåsbgk.se