Viktigt att få in nya ungdomar

Antalet ungdomar som börjar spela bangolf är i dagsläget alltför lågt, vad man ska göra för att komma åt detta problem är svårt att veta, men idéerna är många.