Tyvärr, registreringen är avslutad.

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid.


  • Datum:2023-04-27 18:00 - 2023-04-27 19:30
  • Plats Online-evenemang

Beskrivning

Vägen dit går genom att fler föreningsledare har verktyg och metoder som de använder strategiskt för att säkerställa trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer. Miljöer där ledare, aktiva och föräldrar fokuserar på glädje, ansträngning och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Mål och syfte 

Den här utbildningen syftar till att ge dig som idrottsledare och/eller styrelseledamot nya perspektiv på idrottande men även konkreta tips och idéer kring hur er förening kan stärka en trygg, hållbar och utvecklande idrottsmiljö i er förening.

Innehåll 

Hur säkerställer vi att barnen och ledarna är trygga?
Hur säkerställer vi att barnen och ledarna utvecklas?
Hur säkerställer vi ett hållbart idrottandande för barnen och ledarna?
Utbildningen grundar sig i FNs konvention om barns rättigheter, RFs riktlinjer för barn- och ungdomsidrott samt de stödmaterial som tagits fram för föreningslivet.

Målgrupp

Samtliga föreningsledare och tränare/ledare.

Tidsåtgång

1,5 timmar.

Bekräftelse & Kallelse

En bekräftelse med information om det digitala upplägget skickas ut till den angivna mejladressen efter att anmälan är gjord. En kallelse med länk för att ansluta till utbildningen kommer sedan att skickas ut via mejl efter anmälningstidens slut.

Glöm inte att ange korrekt mejladress vid anmälan. 

Läs mer och anmäl, senast den 25 april, via denna länk: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/?id=1699361&fbclid=IwAR3SxjbxOC5wfMa0qt9vDTgmA17QWRbZvqL79DkYKlL25TF-WZig0srQ_o4