Börja spela bangolf

Bangolf kallas i folkmun för minigolf och är i grunden samma sak, men bangolf kallas det i seriösare tävlingssammanhang i Sverige. I övriga världen kallas det i stort fortfarande minigolf. 

Du kan börja med att kontakta en bangolfklubb nära dig, i vårt distrikt kan du finna följande: 

 • Djulö BGK
 • Eskilstunas BGK   
 • Haga BGK  
 • Linköpings BGK  
 • MGK 49 Nyköping 
 • Mosås BGK                   
 • Skoghalls BGK
 • Strängnäs BGK
 • Södertälje BGK
 • Örebro BGK

Du kan hitta samtliga kontaktuppgifter och/eller länkar till deras hemsidor under fliken för föreningar i distriktet -  klicka här. 

Där kommer du få hjälp med att komma igång i den takt du själv väljer, få tips om/lära dig spelteknik, vilken klubba du ska köpa och vilka bollar du behöver. Kom ihåg att det ska vara lustfyllt, du deltar helt på dina egna villkor och den nivå du själv känner är lämplig för dig. En del tränar för att nå elitnivå, medan många mest spelar för att vara med i ett socialt sammanhang. För bangolf är inte bara en sport på frammarsch i elitsammanhang, det är också en sport som erbjuder gemenskap och glädje. 

Söker du en klubb utanför distriktet, så kan du hitta information om dessa via www.bangolf.se  .

Sidan är under bearbetning och mer text kommer. 

Vad är bangolf? 

Bangolf är en variant av golf som spelas med en putter/bangolfklubba på avgränsade banor som kallas hål. En bangolfrunda, som också kallas serie, består normalt sett av 18 hålsbanor, men det förekommer även 12 och 9 hål. Banorna är av varierande längd, men är oftast 6–18 meter långa och har ofta olika typer av hinder samt en "kopp" eller målområde i slutet där bollen ska hamna. Runt varje bana finns oftast en sarg som minskar risken att bollen hamnar utanför banområdet. Läs mer ingående om regelverket nedan. 

Olika bantyper: 

Det finns fyra olika underlag som är godkända av WMF (World Minigolf Sport Federation).

 1. Europabanor (EB). Är vanligtvis byggda i asbestcement, men det finns andra ytunderlag också och dessa anläggningar har ett standardiserat utseende med ett urval av de bantyper som är godkända. De som kännetecknar EB är att banorna alltid är sex meter långa och att vid tävlingsspel är allt utom 1 slag en miss. Utmärkande är även att vid spel på EB används ofta ett stort antal olika specialminigolfbollar.
 2. Betongbanor. Underlaget består av betong och i jämförelse med EB-banor är dessa betydligt längre. Betonganläggningar är helt standardiserade och banordningen ser alltid likadan ut.
 3. Filtbanor. Bantypen som länge varit vanligast i Sverige och där underlaget består av en grön filtmatta och olika hinderkombinationer. Vid mästerskap används en speciell filtkvalitet med standardiserad svikt, ytstruktur och tjocklek.
 4. Minigolf Open Standard (MOS-banor). Ofta kallas denna typ av anläggningar för äventyrsgolf. Skillnaden mot de tre övriga underlagen är att här finns betydligt större variation och betydligt större frihet att utforma anläggningen. Oftast är underlaget av konstgräs och banorna kan se väldigt olika ut i form av både hinder, avgränsningar och längd. Här spelar man även ofta med en "Vanlig" typ av golfboll, men även traditionella bangolfbollar. 

Regler.

Målet på varje hål är att med hjälp av klubban sänka bollen i koppen på så få slag som möjligt. Det högsta antal slag som utdelas per hål är sju, så den som missar sitt sjätte slag tilldelas automatiskt sju slag. Antal slag brukar antecknas och summeras i ett protokoll. Som slutresultat räknas totalsumman av slagen för respektive spelare. Den som klarat rundan på minst antal slag vinner.

Varje hål inleds vid utslagsplatsen. Där brukar finnas flera markeringar eller små fördjupningar som bollen kan placeras i inför utslaget. Spelaren kan fritt välja mellan dessa efter individuellt tycke.

På vissa hål finns en markerad linje på sargerna, oftast i närheten av utslagsplatsen. Linjen kan vara markerad med exempelvis färgade tejpbitar. När någon gjort ett utslag och bollen inte lyckats passera markeringarna måste personen räkna slaget och börja om från utslagsplatsen tills bollen passerat markeringarna eller högsta antalet slag uppnåtts.

Om bollen hamnar utanför banan läggs den in där den slogs ut. Inga extraslag tillkommer. När bollen hamnar nära sargen eller ett hinder får spelaren flytta ut den 20-50 centimeter.

Det är tillåtet att byta klubba, men inte boll mellan slagen på en bana. Undantag kan godkännas om bollen går sönder eller försvinner.

Vid sanktionerade tävlingar finns domare, men vid amatörspel brukar övriga spelare agera domare.

Att sänka bollen i koppen på ett enda slag kallas för en spik. Mer detaljerad regelbeskrivning finns på Svenska Bangolfförbundets hemsida - www.bangolf.se

Historik.

Bangolf uppstod i USA på 1920 -talet och några år senare kom det till Sverige. Sveriges äldsta minigolfbana finns i Vejbystrand. Namnet bangolf förekommer i svensk media från 1983.

Bangolfen i Europa fick spridning i Storbritannien och Tyskland under 1920-talet. I Hamburg anlades en bana 1926 under namnet Miniatur-Golf-Platz och banor efter engelsk modell (Pitch-Putt-Courses) följde i Köln och Leipzig. Till Sverige kom bangolfen genom Edwin O. Norrman och Eskil Norman som tog med sig idén från USA och anlade en första bana 1931 i Eskilstuna. Den äldsta klubben i Sverige är Uppsala Bangolfklubb, som grundades 1934. Bolaget Norman & Norrman Miniatyrgolf anlade flera banor runt om i Sverige.

Den första 18-hålsbanan anlades i Ascona vid Lago Maggiore och hade planerats av den schweiziska trädgårdsarkitekten Paul Bongni. Han patenterade sin konstruktion och gav den namnet minigolf. Detta gav förutsättningarna för standardiseringen av minigolf.